Bubny

Z původní malé zemědělské osady, ležící přibližně v místech dnešního nádraží Holešovice, se na konci 19. století stala jedna z nejvýznamnějších průmyslových oblastí v Praze. Díky existenci železnice, se oblast začala rozvíjet - byly vybudovány továrny, ústřední jatka, přístav. V roce 1884 byla městská část Holešovice-Bubny připojena oficiálně k Praze.

Urbanisticky se jedná o velmi zajímavé území dvou odlišných částí - rezidenční čtvrti Letná s bohatým rekreačním zázemím Letenských sadů a Stromovky na západě, a funkčně smíšené blokové struktury Dolních Holešovic, vymezené meandrem Vltavy, na východě. Tyto dva světy od sebe dodnes odděluje výrazná bariéra železničních pozemků, které ztratily z velké části svoji původní funkci, a nabízejí jedno z nejrozsáhlejších a nejzajímavějších transformačních území v Praze.

Úkolem města je ve spolupráci s většinovými vlastníky pozemků a všemi zainteresovanými institucemi pokračovat ve snaze o urbanistické řešení s cílem založit plnohodnotnou městkou strukturu, propojit obě části Holešovic novou sítí veřejných prostranství a parků, a nabídnout odlehčení přetíženému historickému centru města.

Subscribe to our mailing list