IPR Praha

Aktuality týkající se činnosti a Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Oficiální webové stránky naleznete na www.iprpraha.cz.

Subscribe to our mailing list